TERMENI ȘI CONDIȚII

Cea mai recenta modificare a acestor Termeni de Utilizare s-a realizat la data de 16.07.2018.

TERMENI DE UTILIZARE

Accesul dumneavoastra si utilizarea site-ului www.itbright.ro este supus si reglementat de toate legile si regulamentele in materie, prin acesti termeni si conditii de utilizare, inclusiv orice politici sau alte conditii mentionate in prezentul document si disponibile pe site, conform modificarilor intervenite in decursul timpului („Termeni de utilizare”).

Va rugam sa cititi acesti Termeni cu atentie. Daca nu sunteti de acord cu acestia, va rugam sa nu folositi site-ul nostru (www.itbright.ro). Daca veti continua sa utilizati site-ul nostru, vom considera ca ati acceptat implicit acesti termeni.

Ne rezervam dreptul de a aduce modificari in orice moment site-ului nostru si Termenilor de Utilizare prin postarea pe site-ul nostru, fara nici o alta notificare. Schimbarile importante vor fi comunicate intr-o maniera adecvata. Asigurati-va ca recititi Termenii de Utilizare in mod regulat deoarece daca accesati sau utilizati acest site se va considera ca ati fost de acord cu Termenii de Utilizare in versiunea publicata pe Site-ul nostru la momentul respectiv.

PROPRIETATE, MARCI COMERCIALE, DREPT DE AUTOR SI SOFTWARE

„IT Bright Solutions” si alte semne, logo-uri si nume de servicii sunt marci inregistrate ale Societatii IT Bright Solutions SRL.

Daca nu este altfel prevazut, site-ul nostru, inclusiv tot continutul acestuia, cum ar fi design-ul, textul, grafica, logo-urile, imaginile, precum si alte aspecte legate de site si respectiv de continut si articolele cuprinse in acesta sunt protejate de legislatia privind drepturile de autor si alte legi de proprietate intelectuala in vigoare si reprezinta proprietatea Societății IT Bright Solutions. Toate aceste drepturi sunt rezervate.

Toate aplicatiile software utilizate in acest site sunt proprietatea Societății IT Bright Solutions SRL,cu exceptia cazului in care a fost utilizat un software de tip open source. Tot continutul software-ului, elaborarea acestuia si software-ul in totalitate sunt protejate de legile privind dreptul de autor. Este interzisa copierea, modificarea, afisarea, distribuirea, transmiterea, publicarea, comercializarea, licentierea, crearea unor materiale derivate sau utilizarea continutului site-ului in orice scop fara confirmarea scrisa din partea IT Bright Solutions SRL.

LEGATURA CU ALTE SITE-URI

In cadrul site-ului pot aparea trimiteri catre alte site-uri considerate de catre Societatea IT Bright Solutions SRL importante sau chiar surse de informare, deci legaturi utile. Continurile din orice alt site catre care se face trimitere in cadrul site-ului www.itbright.ro nu se afla sub controlul Societatii IT Bright Solutins SR ca si conditiile generale de utilizare ale acestora.

DATE CU CARACTER PERSONAL

Incepand cu data de 25.05.2018, la nivelul statelor member UE, intra in vigoare Regulamentul GDPR (UE) 2016/679 al Parlamentului European si al Consiliului privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera circulatie a acestor date si de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protectia datelor).

Reglementarile acestui Regulament sunt instituite pentru o mai buna respectare a drepturilor si libertatilor fundamentale ale cetatenilor, in special dreptul la protectia datelor cu caracter personal.

Societatea IT Bright Solutions utilizeaza metode si tehnologii de securitate avansate pentru a proteja datele cu caracter personal, colectate si procesate conform prevederilor legale in vigoare.
Angajații companiei sunt obligați să respecte prezenta politică privind confidentialitatea si securitatea prelucrarii datelor cu caracter personal, precum și confidențialitatea oricăror informații ce țin de activitatea desfășurată.
Prin navigarea pe site-ului www.itbright.ro sau completarea oricarui formular prezent in site, utilizatorul isi va exprima acordul expres si neechivoc ca aceste date sa poata fi utilizate intr-o maniera adecvata pentru:

a) Pentru realizarea obiectului contractelor comerciale și în legătură cu gestionarea acestora ;
b) în legătură cu o obligație legală a Societății rezultata din lege sau ordin al unei autorități publice;
c) in scop de marketing, pentru informare si promovarea acțiunilor Societății IT Bright Solutions SRL în concordanță cu obiectul său de activitate.;
d) In scop statistic.

Temeiul juridic al prelucrării datelor cu caracter personal de către IT Bright Solutions este art. 6 alin. 1 lit. b) din GDPR, respectiv “prelucrarea este necesara pentru executarea unui contract la care persoana vizata este parte sau pentru a face demersuri la cererea persoanei vizate inainte de incheierea unui contract”, art.6 alin. 1 lit. c) din GDPR, respectiv “prelucrarea este necesara in vederea indeplinirii unei obligatii legale care ii revine operatorului” și interesul legitim al Societății IT Bright Solutions cu respectarea dispozitiilor art.5 din GDPR.

Societatea IT Bright Solutions SRL a adoptat toate masurile tehnice organizatorice necesare pentru protectia datelor cu caracter personal puse la dispozitie de utilizatorii site-ului impotriva: distrugerii accidentale ori ilicite, impotriva pierderii sau deteriorarii accidentale şi impotriva stocarii, prelucrarii, accesarii ori divulgarii ilicite a acestor date.

Categoriile de date prelucrate sunt urmatoarele:
Nume, prenume, adresa email/corespondență, telefon, CNP.

Drepturile persoanei vizate sunt: dreptul la informare (art.14), dreptul de acces (art.15), dreptul la rectificare (art.16), dreptul la stergerea datelor – dreptul de a fi uitat (art. 17), dreptul la restrictionarea prelucrării (art.18), dreptul la portabilitatea datelor (art.20) si dreptul la opozitie (art. 21). Pentru mai multe detalii puteti accesa Nota IT Bright GDPR și Drepturile persoanei vizate.
Persoana vizată are dreptul să îşi retragă în orice moment consimţământul. Retragerea consimţământului nu afectează legalitatea prelucrării efectuate pe baza consimţământului înainte de retragerea acestuia.

Destinatarii datelor cu caracter personal sunt: autoritățile statului, furnizori ai Societății IT Bright Solutions SRL, consultanți externi, institutii financiare nebancare, institutii financiare, etc.

Societatea IT BRIGHT SOLUTIONS SRL garantează că datele cu caracter personal colectate vor fi:

a) prelucrate în mod legal, echitabil şi transparent faţă de persoana vizată (“legalitate, echitate şi transparenţă”);

b) colectate în scopuri determinate, explicite şi legitime şi nu vor fi prelucrate ulterior într-un mod incompatibil cu aceste scopuri;

c) adecvate, relevante şi limitate la ceea ce este necesar în raport cu scopurile în care sunt prelucrate (“reducerea la minimum a datelor”);

d) exacte şi, în cazul în care este necesar, să fie actualizate; vom lua toate măsurile necesare pentru a ne asigura că datele cu caracter personal care sunt inexacte, având în vedere scopurile pentru care sunt prelucrate, sunt şterse sau rectificate fără întârziere (“exactitate”);

e) păstrate într-o formă care permite identificarea persoanelor vizate pe o perioadă care nu depăşeşte perioada necesară îndeplinirii scopurilor în care sunt prelucrate datele; datele cu caracter personal pot fi stocate pe perioade mai lungi în măsura în care acestea vor fi prelucrate exclusiv în scopuri de arhivare în interes public, în scopuri de cercetare ştiinţifică sau istorică ori în scopuri statistice, sub rezerva punerii în aplicare a măsurilor de ordin tehnic şi organizatoric adecvate prevăzute în prezentul regulament în vederea garantării drepturilor şi libertăţilor persoanei vizate (“limitări legate de stocare”);

f) prelucrate într-un mod care asigură securitatea adecvată a datelor cu caracter personal, inclusiv protecţia împotriva prelucrării neautorizate sau ilegale şi împotriva pierderii, a distrugerii sau a deteriorării accidentale, prin luarea de măsuri tehnice sau organizatorice corespunzătoare (“integritate şi confidenţialitate”).

EXONERARE DE RASPUNDERE

Depunem permanent eforturi pentru ca orice tip de interactiune a dumneavoastra cu www.itbright.ro sa se realizeze in conditii de siguranta. Cu toate acestea, S.C. IT Bright Solutions SRL nu garanteaza ca site-ul, serverele pe care este gazduit, sau e-mailurile trimise de la www.itbright.ro sunt fara virusi sau alte componente informatice cu caracter potential daunator, ca nu contine erori, omisiuni, defectiuni, intarzieri sau intreruperi in operare sau transmitere, caderi de linie sau orice alti factori similari. Utilizatorul foloseste site-ul pe riscul propriu, www.itbright.ro fiind liber de orice raspundere pentru eventualele daune directe sau indirecte cauzate de utilizarea sau accesarea/vizitarea site-ului sau ca urmare a utilizarii informatiilor de pe site.

RENUNTARE

Nici o renuntare a noastra de la oricare dintre prevederile acestor Termeni de Utilizare nu va produce efecte daca nu se specifica in mod expres ca este o renuntare si daca nu sunteti notificat in scris.